Direktør
Søren Clausen
Daglig ledelse og økonomi
Kate Søborg
Maskinværksted

Kabler & koblinger

Bjarne Larsen

Produktion / maskinværksted