KOBLINGER

GPS registrering af landbrugets marker er en realitet.

Basis for GPS registrering starter med udlægning af kørespor i afgrøderne.
Ved udlægning af kørespor i afgrøderne, er der tydeligt indikeret, hvor der efterfølgende skal køres med henholdsvis gødningsspreder og kemikaliesprøjte.

For at opnå en homogen afgrøde og et optimalt høstudbytte, er det vigtig at følge doseringsvejledningen.

Med denne teknologi opnås en besparelse af ressourcer, hvilket giver en økonomisk besparelse samtidigt med at miljøet skånes – uden at forringe høstudbyttet.

JAC spor-koblinger indgår som en integreret del af såmaskinen. Udlægningen af kørespor i afgrøden er styret af traktorens computer.

Spor-koblinger indbygges direkte på såakslen. De såhjul, som styrer sporudlægningen, monteres på koblingens akselrør.

Koblingerne leveres som højre- eller venstregående samt med eller uden indbygget rotationsvagt.

JAC spor-koblinger er baseret på styring via alle kendte monitorer.