Produktvejledning

Vi anbefaler, at gasfjederen indbygges med stempelstangen nedad, af hensyn til dæmpning og smøring af stempelstang samt tætning. Trækfjedre indbygges med stempelstang opad.

Vi anbefaler grove tolerancer i ophængsboltene (sideværds i gafler og øjer), for at undgå sidekræfter i stempelstang eller cylinder.
Cylinderrøret må aldrig indgå som føring eller støtterør.

Fjedrekraft og dæmpning er ikke absolut med temperaturer over 80 C°. Temperaturen må maksimalt stige til 140 C° – og i maksimalt 5 minutter.

Såfremt der forekommer aktive gasser eller kemisk ætsende stoffer i nærheden af gasfjederen, bør den fremstilles specielt ud fra de pågældende stoffers recept.

Gasfjedre bør minimum aktiveres een gang om måneden.

Vær opmærksom på at gasfjedre er trykladet og derfor farlige at åbne.